خدمات توسعه کسب و کار

خدمات توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار هدف‌مند و مبتنی بر اصول علمی، به اشتغال‌زایی، کسب درآمد بیشتر، گسترش شبکه مشتریان و ارتقای برندتان منجر خواهد شد. برخی از فعالیت‌های موترانا، عبارتند از:

یافتن شرکای تجاری

مطالعات امکان سنجی

تدوین برنامه جامع کسب و کار

جذب و توسعه منابع انسانی

مشاوره حقوقی در راه اندازی بنگاه تجاری

برنامه ریزی استراتژیک

راه اندازی و توسعه CEM

مشاوره توسعه فروش و خدمات پس از فروش

تدوین دستورالعمل های سازمانی

WordPress Theme built by Shufflehound. توسط موترانا