روزگاری استفاده از یادگیری ماشین و هوش مصنوعیدر کسب‌وکار، رویایی بیش نبود. اما بسیاری از شرکت‌ها با دیدن پتانسیل بالقوه اینتکنولوژی سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش کردند تا جایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژیهوش مصنوعی هم راستا با نیازهای سازمان در بازاریابی و مدیریت مشتریان استفاده می‌شود.امروزه اگر سازمان‌ها بخواهند در رقابت سخت صنعت خود باقی بمانند استفاده از دوعلم بازاریابی و هوش مصنوعی ضروری است.

به دست آوردن بینش با استفاده از اطلاعات برایرسیدن به رابطه بهتر با مشتریان بسیار با ارزش است که همین موضوع باعث شده استسازمان‌ها به اطلاعات بیش از پیش اتکا کنند. در همین راستا سازمان‌های تحقیقاتبازار اعلام کرده‌اند که تا دو سال آینده ۷۵ درصد شرکت‌های کشورهای توسعه یافته درفناوری‌های مبتنی بر داده (Big Data) سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

برای سازمان‌ّها پیش‌بینی رفتار مشتری چه درمحیط آنلاین و چه در محیط آفلاین بسیار کلیدی است زیرا بر اساس این اطلاعات فعالیت‌هایبازاریابی خود را بهبود می‌بخشند. در این مطلب و مطالب آینده این موضوع را که هوشمصنوعی چه تأثیری بر کسب و کار دارد را بیشتر توضیح می‌دهیم:

1. بهبود تجربه مشتریان سازمان

تحقیقات نشان داده که ۵۷ درصد مدیران باوردارند که یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بیشترین سود را در بهبود تجربه مشتریان دارد.هوش مصنوعی تجربه خرید مشتریان فروشگاه‌های آنلاین را در بسیاری از جهات بهبود می‌بخشد:

  • راهنمایی در خرید بهتر مشتری و پیشنهادات شخصی سازی شده برای پیدا کردن چیزی که مشتری می‌خواهد
  • با استفاده از یادگیری ماشین همیشه موجودی خود را چک می‌کنید تا هیچ‌وقت اجناس ناموجود نشوند. (با رسیدن به حد خاصی از موجودی و با استفاده از داده‌های قبلی سفارش گذاری انجام می‌شود تا موجودی اجناس در حد منطقی باقی بماند)
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته مشتری

به عنوان مثال شرکت Kate Somerville از یادگیری ماشینبا استفاده از داده‌های لحظه‌ای در جهت بهبود تجربه خرید و پیشنهادهای شخصی سازیشده استفاده کرده است که منجر به افزایش ترافیک وب‌سایت، افزایش نرخ تبدیل یا ConversionRate وصد البته افزایش درآمد شد.

2. ایجاد منابع درآمدی جدید

بازاریابی دیجیتال بر روی دیتا می‌چرخد! باتوجه به داده‌های بسیار و ارزشمندی که با استفاده از بازاریابی دیجیتال ایجاد می‌شود،استفاده از این نوع بازاریابی اولویت اصلی سازمان‌ها شده است زیرا به‌طور مستقیمبر روی افزایش درآمد تأثیر دارد. بر قله استفاده از یادگیری ماشین شرکت آمازونایستاده است که تقریبا ۳۵ درصد از درآمد سالانه خود را از پیشنهاد‌های شخصی سازیشده به دست می‌آورد که این پیشنهادها بر اساس اطلاعات رفتارهای مشتریان به دست می‌آید.این کمپانی حتی امکان استفاده از زیرساخت خود به دیگر کمپانی‌ها را می‌دهد که خودمنبع درآمدی عظیم برای این شرکت است.

در گذشته استفاده از یادگیری ماشین و پیاده‌سازیچنین روش‌هایی برای مدیران بازاریابی رویایی بیش نبود. با دسترسی به این دیتاهایارزشمند که روز به روز میزان آنها و سرعت پردازشش بیشتر می‌شود مدیران بینش بسیاربهتری نسبت به قبل به دست آورده و در پیش بینی خواسته‌ها و رفتار مشتریان بهتر عملمی‌کنند حتی وقتی خود مشتریان نمی‌دانند که خواسته آن‌ها چیست. به همین دلیل عقبنماندن در این عرصه از عوامل موفقیت خواهد بود مخصوصاً در ایران که هنوز استفادهاز این ابزارها مثل کشورهای پیشرفته همه‌گیر نشده است.

در مطالب بعدی تاثیرات مثبت دیگر هوش مصنوعی دربازاریابی را معرفی می‌کنیم.

ما در آژانس بازاریابی موترانا،‌ خدمات ویژه‌ای را در استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل اطلاعات ارائه می‌دهیم.