بلاگ

۱۷ فروردین۱۲:۲۷
۱۷ فروردین۱۲:۲۷
marketing mix آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی چیست؟

هر سازمانی برای رسیدن به نقطه فروش یا جایگاه مطلوب خود بر چند پایه مهم توجه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مفاهیم آمیخته بازاریابی کلیک کنید.

۰۶ فروردین۰۷:۵۸
۰۶ فروردین۰۷:۵۸
personal brand برند شخصی

برند شخصی چیست؟

چقدر درباره برند شخصی اطلاع دارید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع مهم و حیاتی در بازاریابی این مطلب را مطالعه کنید.

۲۶ اسفند۰۵:۱۰
۲۶ اسفند۰۵:۱۰
اسفند ۱۳۹۷
اسفند ۱۳۹۷
reliability and validity روایی و پایایی

روایی و پایایی در تحقیقات بازار

چقدر درباره اهمیت روایی و پایایی در تحقیقات بازار اطلاع دارید؟ آیا اهمیت آن‌ را می‌دانید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر این مطلب را مطالعه کنید.

۱۹ اسفند۱۳:۱۶
۱۹ اسفند۱۳:۱۶
sampling نمونه‌گیری آماری

نمونه‌گیری آماری

چقدر با مفهوم نمونه‌گیری در بازاریابی آشنا هستید؟ در این مطلب قصد داریم تا درباره این مفهوم مهم در بازاریابی اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

۱۱ اسفند۱۲:۳۳
۱۱ اسفند۱۲:۳۳
Field Research تحقیقات میدانی

معرفی تحقیقات میدانی

چقدر درباره تحقیقات بازار به خصوص تحقیقات میدانی اطلاع دارید؟ در این مطلب قصد داریم تا درباره این موضوع بیشتر توضیح دهیم و باهم مزیت آن را کشف کنیم.

۲۷ بهمن۱۳:۲۸
۲۷ بهمن۱۳:۲۸
بهمن ۱۳۹۷
بهمن ۱۳۹۷
offline marketing تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی و انواع آن

چقدر درباره تبلیغات محیطی اطلاعات دارید؟ آیا انواع مختلف آن را می‌شناسید؟ برای پاسخ به این سوالات این مطلب را مطالعه کنید.

۱۳ بهمن۱۲:۰۹
۱۳ بهمن۱۲:۰۹
Focused Group گروه کنونی

گروه کانونی یا Focused Group چیست؟

چقدر درباره گروه کانونی در دنیای بازاریابی می‌دانید ؟ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع توصیه می‌کنیم که این مطلب را مطالعه می‌کنید.