بلاگ

۲۸ اردیبهشت۰۶:۰۴
۲۸ اردیبهشت۰۶:۰۴
اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۱۳۹۸
Marketing 2019 Trends روندهای ۲۰۱۹ بازاریابی

حکمرانی ۱۰ روند بازاریابی در سال ۲۰۱۹ – بخش اول

به نظر شما بازاریابی در سال ۲۰۱۹ به چه سمتی خواهد رفت؟ در این مطلب قصد داریم تا روند بازاریابی در سال ۲۰۱۹ را بررسی کنیم. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

۰۷ اردیبهشت۰۴:۴۷
۰۷ اردیبهشت۰۴:۴۷
5a model

مدل ۵A

چقدر درباره شیوه‌های مختلف بازاریابی اطلاع دارید؟ در این مطلب قصد داریم تا درباره مدل ۵A بیشتر اطلاعات کسب کنیم.

۱۷ فروردین۱۲:۲۷
۱۷ فروردین۱۲:۲۷
marketing mix آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی چیست؟

هر سازمانی برای رسیدن به نقطه فروش یا جایگاه مطلوب خود بر چند پایه مهم توجه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مفاهیم آمیخته بازاریابی کلیک کنید.

۰۶ فروردین۰۷:۵۸
۰۶ فروردین۰۷:۵۸
personal brand برند شخصی

برند شخصی چیست؟

چقدر درباره برند شخصی اطلاع دارید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع مهم و حیاتی در بازاریابی این مطلب را مطالعه کنید.

۲۶ اسفند۰۵:۱۰
۲۶ اسفند۰۵:۱۰
اسفند ۱۳۹۷
اسفند ۱۳۹۷
reliability and validity روایی و پایایی

روایی و پایایی در تحقیقات بازار

چقدر درباره اهمیت روایی و پایایی در تحقیقات بازار اطلاع دارید؟ آیا اهمیت آن‌ را می‌دانید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر این مطلب را مطالعه کنید.