خدمات توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار هدف‌مند و مبتنی بر اصول علمی، به اشتغال‌زایی، کسب درآمد بیشتر، گسترش شبکه مشتریان و ارتقای برندتان منجر خواهد شد. برخی از فعالیت‌های موترانا، عبارتند از:

مطالعات امکان سنجی
یافتن شرکای تجاری
برنامه ریزی استراتژیک
مشاوره حقوقی در راه اندازی بنگاه تجاری
جذب و توسعه منابع انسانی
تدوین دستورالعمل های سازمانی
مشاوره توسعه فروش
مشاوره توسعه خدمات پس از فروش
راه اندازی و توسعه CEM