Portfolio

تحقیقات بازار

یکی از نخستین فعالیت‌ها در راه‌اندازی و یا بهبود هر کسب‌ و کاری،‌ انجام تحقیقات بازار با هدف شناخت ظرفیت‌ها، اطلاعات جمعیت شناختی مشتریان، علایق مخاطبین هدف و …. است تا بر این اساس فعالیت‌های مقتضی صورت پذیرد. برخی از انواع تحقیقات بازار عبارتند از:

 • تحقیق بررسی کشش تقاضا
 • تحقیق پیش، حین و پس از اجرای کمپین های تبلیغاتی
 • تحلیل قیمتی بازار و کشش قیمتی محصول
 • تحقیق بخش بندی بازار
 • تحلیل‌های استراتژیک PESTEL و SWOT
 • تحقیق بررسی بازار بالقوه
 • تحلیل مشتریان هدف
 • رفتارشناسی مشتریان
 • تحلیل سفر مشتری
 • تحلیل اثربخشی تبلیغات
 • تحلیل اثربخشی رسانه
 • Mystery shopping
WordPress Theme built by Shufflehound. توسط موترانا