آموزش

بخشی از دوره‌های آموزشی موترانا، در ذیل قید شده است. ما در موترانا با برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی، در راستای بهبود کسب و کار شما تلاش می‌کنیم.

مهارت های ارتباطی
فروش شخصی
توسعه EQ
CRM/CEM
برندسازی شخصی
تحقیقات بازار