آموزش

آموزش

باتوجه به تغییرات فراوان در فضای کسب و کار و همچنین داینامیک جریان های اقتصادی جاری کشور، سازمانها می بایست با تمرکز بر نقاط قوت و ارتقای وضعیت خود در نقاط قابل بهبود، بتوانند مزیت‌های رقابتی خود را نسبت به رقبا تقویت نمایند. در زمانی که بسیاری از سازمانها بر تعدیل نیرو متمرکز شده‌اند و برخی دیگر بر کاهش حجم فعالیتهای تجاری می پردازند، سازمانهای آینده‌نگر در تلاش بر توسعه فردی پرسنل به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمانی هستند.
یکی از اهداف اصلی موترانا، یاری رساندن به سازمان‌ها در این مسیر است. برخی از دوره‌های آموزشی سازمانی به شرح ذیل می‌باشد:

مدیریت ارتباط با مشتری

CRM تاثیر بسیار ویژه ای در آغاز، شکل گیری و ادامه هدفمند یک ارتباط دارد. بر این اساس و با توجه به اهمیت این موضوع، دوره آموزشی “مدیریت ارتباط با مشتریان” با محوریت مفاهیم، فرآیندهای جذب مشتری، فرآیندهای رضایتمندی مشتری، سیستم ارزیابی عملکرد شرکت و کارکنان توسط مشتری طراحی شده است.

۷ بعد موفقیت

۷ بعد موفقیت از سری دوره‌های تاثیرگذاری است که کلیه افراد یک سازمان، در تمامی سطوح،‌به عنوان مخاطب آن درنظر گرفته می شوند. در این سرفصل، افراد با عوامل موثر در ارتثای عملکرد روحی، شخصیتی و حرفه ای آشنا شده و با خودارزیابی نسبت به بهبود اقدام می کنند.

نقشه سفر مشتری

اطلاع از مسیر حرکتی مشتریان و نحوه آشنایی آنها با سازمان تاثیر شگرفی بر کلیه فعالیتهای شرکت خواهد داشت. بر این اساس و با توجه به اهمیت این موضوع، دوره آموزشی “Customer Journey Mapping” طراحی شده است.

Leads Management

مدیریت اطلاعات مشتریان یکی از مهمترین ابزارهای موفقیت یک سازمان است. در شرکتها اطلاعات فراوانی از مشتریان بالقوه و بالفعل وجود داشته که بدلیل عدم وجود رویه و دستورالعمل مشخصی به صورت بلااستفاده در سازمانها ذخیره شده اند. بر این اساس و با توجه به اهمیت این موضوع، دوره آموزشی “Leads Management” طراحی شده است.

اصول و فنون مذاکره

مهارت مذاکره یکی از مهارت‌های انسانی در حوزه مهارت‌های مدیریتی است که هر مدیری در سطوح مختلف باید به آن مجهز باشد تا بتواند رابطه مؤثر، سازنده و تأثیرگذاری را در محیط داخلی و خارجی سازمان خود با کارکنان، مدیران سطوح بالاتر و پایین‌تر، مشتریان، تأمین‌کنندگان و رقبا برقرار کند.

مدیریت تجربه مشتری

مدیریت تجربه مشتری به سری فعالیتهایی اطلاق می گردد که طی آن سازمانها سعی در شناخت رفتار و پیش بینی انتظارات مشتری اقدام می کنند. بر این اساس تلاش می شود تا کلیه فعالیتهای که در راستای ایجاد شعف در مشتری صورت می‌پذیرد انجام گیرند.

WordPress Theme built by Shufflehound. توسط موترانا