تحقیقات و مقالات متعددی در مورد اینکه در صنایع مختلف چند درصد از کل بودجه مارکتینگ یک شرکت به بخش دیجیتال اختصاص داده می‌شود، ارائه شده است. در تمام این تحقیقات نکته‌ای که مشخص است، ترند شدن دیجیتال مارکتینگ و افزایش سهم آن از کل بودجه مارکتینگ یک سازمان است. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 حدود 45 درصد از کل تبلیغات در رسانه‌های مختلف را تبلیغات دیجیتال تشکیل می‌دهند.

US total media ad spending share

در حال حاضر نیز بسیاری از شرکت‌ها در جهت افزایش فعالیت‌های دیجیتال مارکتینگ خود برنامه‌ریزی می‌کنند. در زیر می‌توانید حوزه‌هایی از فعالیت‌های دیجیتال مارکتینگ را مشاهده کنید که بیشترین سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها صورت می‌گیرد.

areas in which us markrting professionals plan

همانطور که مشاهده می‌کنید، تبلیغات AdWords، موبایل و شبکه‌های مختلف اجتماعی در بالای این لیست قرار دارند.

بودجه مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ در کسب‌وکارهای B2B:

بودجه مارکتینگ یک کسب‌وکار B2B با توجه به محصول-محور یا خدمت-محور بودن آن متفاوت خواهد بود. طبق اطلاعات زیر مشاهده می‌کنید که به طور متوسط یک کسب‌وکار B2B 6 تا 9 درصد از درآمد خود را به فعالیت‌های مارکتینگ اختصاص می‌دهد. همچنین مشخص است که شرکت‌های محصول-محور سهم بیشتری را نسب به شرکت‌های خدمت-محور صرف فعالیت‌های مارکتینگی می‌کنند.

Marketing spending

حال سوالی که مطرح می شود این است که چند درصد از کل بودجه بازاریابی در کسب‌وکارهای B2B باید به بخش دیجیتال تعلق گیرد؟

پاسخ به این سوال به دو عامل بستگی دارد: 1- محصول یا خدمتی که یک کسب‌وکار ارائه می‌کند 2- پیچیدگی فرایند فروش یک کسب‌وکار.

در اینجا برای شفاف شدن این موضوع به دو نمونه اشاره می کنیم:

کسب‌وکارهایی که دارای فرایند فروش پیچیده هستند:

کسب‌وکارهای B2B عموما بین 15 تا 100 درصد از بودجه مارکتینگ خود را به بخش دیجیتال اختصاص می‌دهند. اما طبق آمار، شرکت‌های موفق  B2B که فرآیند فروش پیچیده‌ای دارند، حدود 25 تا 50 درصد از بودجه مارکتینگ خود را بر روی بخش دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند.

کسب‌وکارهای فعالِ B2B در حوزه تجارت الکترونیک:

در کسب‌وکارهایی که دارای محصولات یا خدمات ساده و استاندارد هستند و فرآیند فروش آن ها به صورت آنلاین می‌باشد، دیجیتال مارکتینگ نقش پررنگ‌تری بازی می‌کند. به طور میانگین شرکت‌های موفق در این حوزه 35 تا 75 درصد از بودجه مارکتینگ خود را برای بخش دیجیتال هزینه می‌کنند.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که با توجه به تجربه شرکت‌های B2B موفق در بازاریابی دیجیتال دو اشتباه مهم باعث می شود که این شرکت‌ها ROI مناسبی نداشته باشند:

عدم اختصاص نیروی انسانی متخصص به بخش دیجیتال

عدم تخصیص بودجه مناسب به بخش دیجیتال

در نهایت اینگونه می‌توان جمع‌بندی کرد که حوزه دیجیتال مارکتینگ به طور افسارگسیخته‌ای در حال گسترش و توسعه است. کسب‌وکارهای B2B سرمایه‌گذاری خود را از بخش‌های بازاریابی سنتی به حوزه دیجیتال مارکتینگ منتقل کرده‌اند. حال نکته‌ای که در این بین بااهمیت است، توجه به بودجه بهینه برای فعالیت‌های دیجیتال مارکتینگ در کسب‌وکارهای B2B است. از طرفی باید با ارزیابی پیچیدگیِ فرآیند فروش و نوع محصولات و خدمات یک کسب وکار B2B و از طرف دیگر تخصیص نیروی انسانی متخصص و حداقل بودجه کافی شرایط لازم برای بازگشت سرمایه مناسب و قابل انتظار را برای سازمان فراهم کرد.