نمونه‌گیری

هدف بسیاری از تحقیق‌های بازاریابی، کسب اطلاعات درباره خصوصیات یا پارامتر‌های خاصی از یک جامعه است. جامعه به عنوان افرادی که در چند خصوصیت قابل توصیف مشترک هستند، تعریف می‌شود. همانطور که در مطالب قبلی بیان شد، سازمان‌ها برای درک و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود از تحقیقات بازاریابی استفاده می‌کنند که این تحقیقات رنج وسیعی از ابزار را شامل می‌شود. در بسیاری از جامعه‌های مخاطبین هدف، اجرای ابزار یا روش‌های مختلف بر روی تمام جامعه به دلایل زیادی مثل زمان یا هزینه امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل در تحقیقات بازاریابی از روش نمونه‌گیری استفاده می‌شود. نمونه به عنوان زیر‌گروهی از جامعه تعریف شده که برای شرکت در آزمایش انتخاب می‌شود. در فرآیند تحقیقات بر روی جامعه نمونه با انجام تست به دنبال رد یا تائید فرضیاتی هستیم که در گام‌های ابتدایی تحقیقات تعریف شده‌اند. حقیقت سنجی این فرضیات به انجام اقداماتی در پایان تحقیق بازاریابی می‌شود به همین دلیل انتخاب جامعه نمونه و فرآیند نمونه برداری از اهمیت بالایی برخوردار است.

مراحل نمونه‌گیری

به طور کلی مراحل نمونه‌گیری به پنج بخش تقسیم می‌شوند که این مراحل بسیار وابسته به دیگر جنبه‌های تحقیق بازاریابی از تعریف مشکل تا نتیجه‌گیری نهایی بوده و به همین دلیل باید توسط تیم تحقیقات بازاریابی اصلی باشد. به زبان دیگر نمونه برداری در تحقیقات بازاریابی باید با سایر تصمیماتی که در فرآیند تحقیقات گرفته می‌شود، هم راستا باشد.

1. تعریف جامعه هدف

طراحی نمونه‌گیری با تعیین جامعه هدف آغاز می‌شود که این جامعه هدف باید به طور کامل و دقیق تعریف شود. اگر این تعریف به طور ناقص انجام گردد در بهترین حالت این تحقیقات نتیجه‌ای ندارد و در بدترین حالت باعث تصمیمات اشتباه شده که این کار هزینه گزافی بر دست سازمان می‌گذارد.

جامعه هدف

2. تعیین ابعاد تحقیق

3. تعیین روش نمونه‌گیری

انتخاب روش نمونه برداری یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات در نمونه برداری است. متخصص تحقیقات بازاریابی باید با این روش‌ها به طور کامل آشنا باشد که این امر در سازمان‌ها تا حدی مشکل است به همین دلیل مراجعه به شرکت بازاریابی که به تحقیقات بازار و روش‌های نمونه‌گیری تسلط داشته باشد، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای شرکت‌هاست

4. انتخاب سایز نمونه‌گیری

انتخاب بهترین اندازه برای نمونه‌ گیری یکی از سخت‌ترین مراحل در تحقیقات است. تعیین سایز نمونه‌ گیری فرآیندی پیچیده بوده که چندین تحقیق کیفی و کمی را می‌طلبد. از جمله فاکتورهای مهمی که در تعیین اندازه نمونه‌ گیری تأثیرگذار است:

  • اهمیت و ابعاد تصمیم
  • ماهیت تحقیق
  • تعداد متغیرهای تحقیق
  • تعداد نمونه‌گیری در تحقیقات مشابه
  • محدودیت‌ها در منابع
جامعه هدف

5. انجام نمونه‌گیری

در شروع فرآیند نمونه‌گیری باید جزئیات فرآیند طراحی نمونه‌گیری کاملاً آشکار باشد.

همان‌طور که بیان شد تحقیقات بازاریابی نقشی اساسی در جهت‌دهی تصمیمات مهم سازمان‌ها دارد که در نهایت موفقیت یا شکست آن‌ها را می‌سازد. به همین دلیل انجام مراحل تحقیقات بازاریابی به‌صورت علمی بسیار حیاتی است. بعضی از سازمان‌ها با درک نادرستی از این فرآیند هزینه‌های گزافی را پرداخت می‌کنند. به همین دلیل به‌کارگیری و همکاری با آژانس‌های موفق بازاریابی که خدمات تحقیقات بازار را ارائه می‌دهند از انتخاب‌های بهینه برای شرکت‌هاست.

آژانس بازاریابی موترانا با توجه به تجربه‌های موفق در تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از متخصصان این حوزه، آماده همکاری با سازمان‌ها در صنعت‌های مختلف است.