در این مطلب به بررسی صنعت خودروی ایران در سه ماهه گذشته با توجه به اتفاقات اقتصادی و رویدادهای تاثیرگزار پرداخته‌ایم، برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.